Dla mieszkańca
Drukuj

OSP na terenie gminy

Dawniej strażą pożarną (ogniową) nazywano oddział, specjalizujący się w walce z pożarami, jednak przez lata następowało rozszerzenie jej obowiązków o zmaganie się z innymi klęskami żywiołowymi.

Najstarszymi znanymi oddziałami wyspecjalizowanymi w gaszeniu pożarów byli rzymscy Vigiles, zorganizowani w 6 roku naszej ery przez cesarza Oktawiana Augusta.

W Polsce w okresie renesansu zostały opracowane zasady nowożytnego pożarnictwa. Ich twórcą był Andrzej Frycz Modrzewski, pochodzący z Wolborza pisarz polityczny i sekretarz królewski. Pierwszą w Polsce zawodową straż pożarną powołał w 1752 roku w Ostrowie Wielkopolskim marszałek koronny Franciszek Bieliński. W 1805 roku grupa pożarowa istniała w Wolborzu. Pierwszą ochotniczą straż pożarną zarówno w zaborze pruskim, jak i w całym kraju powołano w Poznaniu w 1845 roku.

Patronem straży pożarnej jest święty Florian, a więc w jego dniu (4 maja) obchodzony jest w Polsce Dzień Strażaka.
Pierwsze informacje o istnieniu straży pożarnej na terenie gminy Czerniewice pochodzą z początku XX wieku. Wtedy w majątku ziemskim Wielka Wola z inicjatywy jej ówczesnych właścicieli – rodziny Wilskich – powstała straż dworska. Rekrutowała się ona z pracowników dworskich, a jej zadaniem była ochrona zabudowań majątku.

Najstarszą jednostką OSP działającą obecnie na terenie gminy Czerniewice jest OSP w Czerniewicach. Jej początki sięgają roku 1920. Powstała z inicjatywy Adolfa Buchowieckiego, dziedzica dóbr Czerniewice, który został również jej pierwszym prezesem. W skład pierwszego zarządu weszli także: Andrzej Wójciak – wiceprezes, Franciszek Maszewski – naczelnik, Jan Kagankiewicz – pierwszy zastępca naczelnika, Franciszek Rogulski – drugi zastępca naczelnika, Józef Wołowski – skarbnik, Stanisław Śliwiński – sekretarz i Jakub Ajdukiewicz – gospodarz. Początkowo zebrania i szkolenia strażaków odbywały się pod gołym niebem. Dopiero w 1926 roku Buchowiecki podarował strażakom trzy ary gruntu. Został tam postawiony drewniany barak, zakupiony w Zakładzie Drzewnym w Konewce, i od tej pory w nim odbywały się spotkania strażaków, przetrzymywano tam także sprzęt. Krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej rozpoczęto budowę obecnej murowanej remizy strażackiej, którą oddano do użytku w 1942 roku. Jej budowę dokończyli Niemcy. Od tego czasu remiza była kilkakrotnie przebudowana. W 1997 roku jednostkę OSP w Czerniewicach włączono do struktur Krajowego Systemu Ratowniczego i wyposażono w selektywny system alarmowy, sterowany przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Tomaszowie Mazowieckim. Od 2006 roku OSP Czerniewice posiada Jednostkę Operacyjno-Techniczną kategorii II.

Druhowie z OSP Czerniewice
Druhowie z OSP Czerniewice

Kilka lat później niż w Czerniewicach, w 1927 roku, zawiązano OSP w Chociwiu. Inicjatorami jej powstania byli: Stanisław Matuszczak, który został pierwszym prezesem jednostki i Józef Królak, rolnicy z Chociwia. W skład zarządu weszli jeszcze: Stanisław Kępa – naczelnik i Adam Binięda – gospodarz. W 1931 roku nowym prezesem OSP Chociw został Stanisław Jaśkowski, syn właściciela dóbr Chociw, który ofiarował drewno na budowę pierwszej remizy. Wybudowano ją w 1932 roku. W latach 1956 – 1957 z inicjatywy Zygmunta Lewandowskiego, ówczesnego prezesa, wybudowano obecną murowaną remizę, którą przez lata zmodernizowano. W 2006 roku w OSP Chociw utworzono Jednostkę Operacyjno-Techniczną kategorii IV.

Druhowie z OSP Chociw
Druhowie z OSP Chociw

Kolejną jednostką na terenie gminy Czerniewice jest OSP Strzemeszna. Idea jej powstania sięga roku 1924. Wówczas w Strzemesznie zaprószono ogień, który strawił znaczną część wsi. W tym czasie nie było we wsi osoby, która pamiętałaby tam pożar. Po tym wydarzeniu mieszkańcy postanowili zabezpieczyć się przed kolejnym nieszczęściem. W tym celu kowal Józef Zgliński wykonał kilka bosaków, natomiast Walerian Szczepański kilka wiader, które miały być na wyposażeniu wsi. Dopiero w 1947 roku z inicjatywy Stanisława Pachnika i Józefa Michalaka postanowiono zawiązać OSP w Strzemesznie. W niewielkim gronie wybrano pierwszy zarząd, w którego skład weszli: Józef Michalak – prezes, Stanisław Pachnik – naczelnik, Władysław Kacprzak – skarbnik, Jan Trzeciecki – sekretarz i Antoni Zgliński – gospodarz.

Druhowie z OSP Strzemeszna
Druhowie z OSP Strzemeszna
Dział Obywatel.gov.pl
Dział Biznes.gov.pl
Dział rpo.lodzkie.pl
Dział Czystrze powietrze