Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Drukuj

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Lipiu

Zadanie pn.: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Lipiu”
realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Wartość całkowita zadania: – 694.730,75 zł (brutto)

w tym środki WFOŚiGW w Łodzi (dotacja): – 300.000,00 zł

 

W wyniku realizacji zadania podniesione zostaną walory przyrodnicze, historyczno-kulturowe i estetyczne parku.
 

www.zainwestujwekologie.pl

Dział Obywatel.gov.pl
Dział Biznes.gov.pl
Dział rpo.lodzkie.pl
Dział Czystrze powietrze