Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Drukuj

Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czerniewice na lata 2015-2032

Zadanie pn.: Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czerniewice
na lata 2015-2032”
 realizowane jest z dofinansowaniem ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Wartość całkowita zadania: – 15.000,00 zł (brutto)

w tym środki WFOŚiGW w Łodzi (dotacja): – 13.500,00 zł

 

Posiadanie przez Gminę Czerniewice Programuusuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2015-2032 umożliwi zaplanowanie i przedsięwzięcie działań zmierzających do wyeliminowania azbestu z użytkowania, usunięcie miejsc tymczasowego magazynowania i ich unieszkodliwienie.

 

www.zainwestujwekologie.pl

Dział Obywatel.gov.pl
Dział Biznes.gov.pl
Dział rpo.lodzkie.pl
Dział Czystrze powietrze