Gminna Biblioteka Publiczna
Drukuj

O nas

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerniewicach, jest samorządową instytucją kultury. Powołana została Uchwałą Nr VI/56/03 Rady Gminy Czerniewice z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Czerniewicach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami została wpisana do rejestru instytucji kultury pod poz. 1/2003 w „Księdze rejestrowej”.
Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury. Do szczegółowego zakresu działań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, a także udostępnianie zbiorów na miejscu, na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
Misją GBP w Czerniewicach jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców gminy Czerniewice na wszystkich poziomach wiedzy, poprzez efektywne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań informacyjnych, czytelniczych i kulturalnych z wykorzystaniem zbiorów bibliotecznych, zasobów ludzkich oraz nowoczesnych technologii informatycznych.

Zbiory biblioteczne

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerniewicach gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników: książki naukowe i popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych i dzieci, zbiory specjalne, programy multimedialne oraz dokumenty życia społecznego w tym wycinki prasowe dotyczące terenu gminy. Według statystyk z końca 2015 r. księgozbiór biblioteki liczył 13 239 wol. i 91 szt. zbiorów specjalnych. Księgozbiór jest systematycznie meliorowany, ubytki wynoszą 4 952 wol. Księgozbiór jest nieustannie wzbogacany o nowe pozycje książkowe. Środki na jego zakup pochodzą z funduszy samorządowych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – BN. W 2014 r. zakończono tworzenie bazy księgozbioru w programie bibliotecznym LIBRA i uruchomiono komputerowe wypożyczanie książek. Komputeryzacja zbiorów trwała 7 lat. O intensywności prac świadczy to, że rocznie wpisywano ok 2500 pozycji. Biblioteka posiada również 7 tytułów czasopism, w tym prasę codzienną, fachową, tygodniki i prasę dla dzieci.

Dział Obywatel.gov.pl
Dział Biznes.gov.pl
Dział rpo.lodzkie.pl
Dział Czystrze powietrze