Aktualności
Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Czerniewice

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerniewice przeznaczonych do wydzierżawienia

Lp.

Miejsce
położenia
Nieruchomości

Numer
Działki

Powierzchnia
w m²

Opis
Nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości
w planie
zagospodarowania

Okres
dzierżawy

Wysokość
czynszu
miesięcznego

Terminy
wnoszenia
opłat

Zasady aktualizacji
opłat

1 Czerniewice

137/8

6.877

Stołówka szkolna o powierzchni 61m² wraz z wyposażeniem mieszcząca się w budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach

Stołówka szkolna – dożywianie dzieci

do 1 roku

minimalna
kwota czynszu
miesięczna
350,00 zł plus podatek VAT wg aktualnie
obowiąz. przepisów

Termin
zapłaty
czynszu
określa się
w umowie
dzierżawy

Czynsz
podlega
waloryzacji
w okresach
nie krótszych
niż jeden rok w oparciu o wskaźnik
inflacji

Kalendarz wydarzeń
03.06.
2018
g.14:00

Powiatowy Konkurs Kulinarny Potraw Regionalnych

Scena letnia w parku w Czerniewicach
08.07.
2018
g.15:00

Rodzinny rajd rowerowy

Park w Czerniewicach
26.08.
2018
g.12:00

Rekonstrukcja bitwy Polsko-Szwedzkiej

Strzemeszna
02.09.
2018
g.11:00

Dożynki Gminne

Park w Czerniewicach
Dział Obywatel.gov.pl
Dział Biznes.gov.pl
Dział rpo.lodzkie.pl
Dział Czystrze powietrze