Aktualności
Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Czerniewice

Lp. Miejsce
położenia
nieruchomości
Numer
działki
Powierzchnia
w m2
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
w planie
zagospodarowania
Wartość
rynkowa
nieruchomości
w zł
Forma
sprzedaży
1. Czerniewice 96/5 1585 Nieruchomość
niezabudowana
1U – usługi związane z programem funkcjonalno-przestrzennym centrum wsi wraz z niezbędnym zapleczem, jako podstawowe przeznaczenie terenu.

175 000,00 zł +VAT
wg aktualnie
obowiązujących
przepisów

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

2. Czerniewice 97/5 1757 Nieruchomość
niezabudowana

195 000,00 zł +VAT
wg aktualnie
obowiązujących
przepisów

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 624, poz. 820) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Wykaz znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czerniewice pod adresem: www.czerniewice.pl oraz na stronie bip.czerniewice.pl.

Dział Obywatel.gov.pl
Dział Biznes.gov.pl
Dział rpo.lodzkie.pl
Dział Czystrze powietrze