Aktualności
Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Czerniewice

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Lp

Miejsce położenia
Nieruchomości

Numer
Działki

Powierzchnia w m²

Opis
Nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
w planie zagospodarowania

Wartość rynkowa
nieruchomości w zł.

Forma sprzedaży

1

Wielka Wola

76/7

1224

Nieruchomość
niezabudowana

Teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej

25.300zł.+VAT wg aktualnie
obowiązujących
przepisów

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

2

Wielka Wola

76/8

1111

Nieruchomość
niezabudowana

Teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej

22.900 +VAT
wg aktualnie
obowiązujących
przepisów

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

3

Wielka Wola

76/9

1102

Nieruchomość
niezabudowana

Teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej

22.800 +VAT
wg aktualnie
obowiązujących
przepisów

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

4

Wielka Wola

76/10

1093

Nieruchomość
niezabudowana

Teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej

22.600 +VAT
wg aktualnie
obowiązujących
przepisów

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

5

Wielka Wola

76/11

1084

Nieruchomość
niezabudowana

Teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej

22.400 +VAT
wg aktualnie
obowiązujących
przepisów

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

6

Wielka Wola

76/12

1075

Nieruchomość
niezabudowana

Teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej

22.200 +VAT
wg aktualnie
obowiązujących
przepisów

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

7

Wielka Wola

76/13

1066

Nieruchomość
niezabudowana

Teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej

22.000 +VAT
wg aktualnie
obowiązujących
przepisów

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. dz. U. z 2016r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017r poz. 624, poz. 820) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Kalendarz wydarzeń
03.06.
2018
g.14:00

Powiatowy Konkurs Kulinarny Potraw Regionalnych

Scena letnia w parku w Czerniewicach
08.07.
2018
g.15:00

Rodzinny rajd rowerowy

Park w Czerniewicach
26.08.
2018
g.12:00

Rekonstrukcja bitwy Polsko-Szwedzkiej

Strzemeszna
02.09.
2018
g.11:00

Dożynki Gminne

Park w Czerniewicach
Dział Obywatel.gov.pl
Dział Biznes.gov.pl
Dział rpo.lodzkie.pl
Dział Czystrze powietrze