Aktualności
Drukuj

Ogłoszenia naboru organizowanego przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:

od dnia 29.05.2017 r. do dnia 12.06.2017 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji:

  • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Przedsięwzięcie: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku

Forma wsparcia:
Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu:

  • do 70 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  • 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;
  • do 100 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD.

Wysokość pomocy:

  • Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • Wysokość pomocy przyznawana na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł.
  • Ww. przepisów nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.
  • Całkowita wartość operacji nie może być niż 50 000,00 zł.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 220 000,00 zł.

Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy pod linkiem
http://dolinapilicy.pl/index.php?readmore=699

Dział Obywatel.gov.pl
Dział Biznes.gov.pl
Dział rpo.lodzkie.pl
Dział Czystrze powietrze