Aktualności
Drukuj

Nie truj – wymień piec

Wójt Gminy Czerniewice, w związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Programu Priorytetowego pn.: Program Ograniczania Niskiej Emisji — edycja II informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji na zadania realizowane w budynkach/lokalach mieszkalnych polegające na likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków opalanych paliwami stałymi oraz zastąpienie ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające odpowiednie wymagania emisyjne.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, które dotyczą m.in.:

 1. zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem,
 2. demontażu istniejących instalacji i urządzeń,
 3. wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u. w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu,
 4. wykonania przyłącza i instalacji gazowej oraz opłaty przyłączeniowej, pod warunkiem, że w budynku/lokalu mieszkalnym co najmniej 50% powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkaniowe.

Kwota maksymalnego dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, dla źródeł ciepła o mocy do 40 kW nie może przekraczać limitów określonych w Programie, które wynoszą odpowiednio:

 1. dla kotłowni gazowej, olejowej – 12.000,00 zł,
 2. dla podłączenia do sieci cieplnej – 10.000,00 zł,
 3. dla ogrzewania elektrycznego – 10.000,00 zł,
 4. dla kotłowni na biomasę – 12.000,00 zł,
 5. dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny) – 6.500,00 zł,
 6. dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła – 12.000,00 zł,
 7. dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła – 15.000,00 zł.

Mając na względzie powyższe, w celu ustalenia liczby zainteresowanych, prosimy mieszkańców rozważających wymianę pieca, chcących skorzystać z dofinansowania o kontakt w terminie do 15 maja 2018 roku z Urzędem Gminy w Czerniewicach, z p. Krystyną Bernaciak, pod nr telefonu 44 710 45 00, w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenie woli skorzystania z dofinansowania nie jest równoznaczne z jego przyznaniem a jedynie zgłoszeniem gotowości do wzięcia udziału w Programie, mającym na celu rozważenie przez Gminę Czerniewice zasadności wystąpienia ze stosownym wnioskiem do WFOŚiGW w Łodzi.

Kalendarz wydarzeń
03.06.
2018
g.14:00

Powiatowy Konkurs Kulinarny Potraw Regionalnych

Scena letnia w parku w Czerniewicach
08.07.
2018
g.15:00

Rodzinny rajd rowerowy

Park w Czerniewicach
26.08.
2018
g.12:00

Rekonstrukcja bitwy Polsko-Szwedzkiej

Strzemeszna
02.09.
2018
g.11:00

Dożynki Gminne

Park w Czerniewicach
Dział Materiały promocyjneDział Wieści Znad KrzemionkiDział Rewitalizacja Gminy CzerniewiceDział Mapa GminyDział Harmonogram odbioru odpadówDział Dyżury aptek w 2018 r.Dział Nieodpłatna pomoc prawnaDział 1 % dla łódzkiego
Dział Obywatel.gov.pl
Dział Biznes.gov.pl
Dział rpo.lodzkie.pl
Dział Czystrze powietrze