Aktualności
Drukuj

Nabór wniosków na uzyskanie dotacji w 2018 r. na usuwanie wyrobów azbestowych

Gmina Czerniewice ubiega się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w celu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy.

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czerniewice w roku 2018.

Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków w 2018 roku lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Czerniewicach pokój nr 8 w terminie do dnia 20 lutego 2018 r.

Druki wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Czerniewicach, pokój nr 8.

 

Wójt Gminy Czerniewice

Andrzej Bednarek

Do pobrania

Wniosek o demontaż i usunięcie azbestu [DOC]

Wniosek o demontaż i usunięcie azbestu [PDF]

Zgłoszenie wykonania robót budowlanych

Dział Obywatel.gov.pl
Dział Biznes.gov.pl
Dział rpo.lodzkie.pl
Dział Czystrze powietrze