Aktualności
28.06.2018 Drukuj

Absolutorium jednogłośnie

Najważniejszym punktem LIV sesji Rady Gminy Czerniewice, która odbyła się 26 czerwca br. w świetlicy wiejskiej w Czerniewicach było udzielenie absolutorium wójtowi Andrzejowi Bednarkowi. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego – wójta – w zakresie działalności finansowej gminy. Wcześniej wójt Bednarek przedstawił radzie sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdania i przedstawiła Radzie Gminy Czerniewice wniosek o udzieleniu wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w tym zakresie. Uchwała o udzielenie absolutorium została przegłosowana jednogłośnie „za”. Na stan 15 radnych obecnych było 13, a sesji przewodniczył Wiesław Rybak – wiceprzewodniczący Rady Gminy Czerniewice.

Wójt otrzymał brawa, kwiaty i gratulacje od radnych, sołtysów, przedstawicieli szkół i jednostek organizacyjnych gminy. Realizacja wielu zadań, szczególnie inwestycyjnych byłaby niemożliwa bez wsparcia i współpracy z radnymi. Wójt skierował do nich słowa podziękowań. Dziękował również pracownikom Urzędu Gminy w Czerniewicach, sołtysom i osobom, które poprzez swoje działania przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców gminy Czerniewice.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Dział Obywatel.gov.pl
Dział Biznes.gov.pl
Dział rpo.lodzkie.pl
Dział Czystrze powietrze