Dla inwestora
Drukuj

Plan miejscowy

Uchwała Nr XVI/101/04 Rady Gminy Czerniewice z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XLII/216/17 Rady Gminy Czerniewice z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice

Plan zagospodarowania przestrzennego

Tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice

Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego:

UCHWAŁA NR LVII/264/10 RADY GMINY CZERNIEWICE z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniewice dotyczącego fragmentu wsi Podkonice Duże i Wielka Wola

UCHWAŁA NR VI/22/11 RADY GMINY CZERNIEWICE z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice, dotyczącego fragmentu wsi Chociwek, Czerniewice, Turobów, Zubki Duże

UCHWAŁA NR XXII/118/12 RADY GMINY CZERNIEWICE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice, dotyczącego fragmentu wsi Podkonice Duże

UCHWAŁA NR XXVI/141/12 RADY GMINY CZERNIEWICE z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice, dotyczącego fragmentu wsi Czerniewice i Studzianki

UCHWAŁA NR XXVI/142/12 RADY GMINY CZERNIEWICE z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice, dotyczącego fragmentu wsi Lipie

UCHWAŁA NR XXVI/143/12 RADY GMINY CZERNIEWICE z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice, dotyczącego fragmentu wsi Podkonice Duże

UCHWAŁA NR XXXIII/178/13 RADY GMINY CZERNIEWICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice dotyczącego fragmentu wsi Czerniewice

UCHWAŁA NR LV/297/14 RADY GMINY CZERNIEWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice dotyczącego fragmentu wsi Czerniewice

UCHWAŁA NR LVII/305/14 RADY GMINY CZERNIEWICE z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice, dotyczącego fragmentu wsi Zubki Duże

UCHWAŁA NR X/41/15 RADY GMINY CZERNIEWICE z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice dla fragmentów sołectw: Studzianki, Krzemienica, Mała Wola i Zubki Duże

UCHWAŁA NR XXIV/101/16 RADY GMINY CZERNIEWICE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice dla dwóch wybranych terenów położonych w obrębie Czerniewice,
oraz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK-I.4131.242.2016 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział Obywatel.gov.pl
Dział Biznes.gov.pl
Dział rpo.lodzkie.pl