Dla inwestora
Drukuj

Oferta inwestycyjna

    Gmina Czerniewice jest otwarta na wszelką współpracę z instytucjami, które są zainteresowane inwestowaniem na naszym terenie. Udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat terenów pod inwestycje i zapewniamy dalszą dobrą współpracę.
Położona malowniczo Gmina Czerniewice (położenie wśród lasów sosnowych) ze swoją infrastrukturą oraz terenami inwestycyjnymi zachęca do inwestycji gospodarczych, szczególnie wzdłuż trasy popularnie nazywaną trasą Warszawa – Wrocław S8. Dodatkowym atutem jest położenie w bezpośredniej bliskości większych i mniejszych aglomeracji miejskich (Warszawa, Łódź, Częstochowa, Piotrków Tryb, Tomaszów Mazowiecki, Rawa Mazowiecka).
    Gmina Czerniewice nie posiada własnych terenów, które mogłaby wydzierżawić lub sprzedać. Posiada natomiast miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniewice z 2004 r.,oraz liczne zmiany planu, w których duża część powierzchni gminy przeznaczona jest pod działalność produkcyjno-usługową (tereny prywatne z możliwością wykupu od indywidualnych rolników). Są to tereny przy drodze krajowej Nr 8. W chwili obecnej istnieje możliwość podłączenia się do sieci elektrycznej jak również sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Obecnie prowadzone są rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Warszawie w celu wykonania nitki gazociągu.
Gmina Czerniewice znajduje się poza strefami oddziaływania na obszary chronione „Natura 2000”.
Największa powierzchnia pod tereny usługowo-produkcyjne znajduje się w miejscowości Podkonice Duże. W planie zagospodarowania przestrzennego tereny inwestycyjne znajdują się również w miejscowości Lipie, Wólka Jagielczyńska, Czerniewice i Studzianki.
Na terenach inwestycyjnych w miejscowości Podkonice Duże swoją inwestycję zrealizowała Firma GOLPASZ Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Golub Dobrzyń woj. kujawsko – pomorskie, która wykupiła teren od prywatnych właścicieli.
    Gmina Czerniewice jest przyjazna dla nowych inwestorów, dlatego zapraszamy do współpracy oraz oferujemy pomoc przy ustaleniu konkretnej lokalizacji inwestycji oraz udzieleniu bardziej szczegółowych informacji – telefonicznie (tel. 44 710-45-00) lub na miejscu w Urzędzie Gminy Czerniewice ul. Mazowiecka 42, 97-216 Czerniewice w godz. 7.30 – 15.30.

Dział Obywatel.gov.pl
Dział Biznes.gov.pl
Dział rpo.lodzkie.pl